Lotas Capital

حساب پلاتین

حساب پلاتین
نوع حساب

حساب پلاتین

حساب پلاتین با با استفاده از گزینه ارسال پلاتین در ساختار ما پارامترهای اصلی فرآیند مقرون به صرفه بدون هزینه هستند و بسیار سودآور تر است.

پارامترهای بزرگ

* EUR/USD - USD/JPY - GBP/USD - USD/CHF - AUD/USD - USD/CAD - EUR/JPY - EUR/GBP

در برخلاف حساب‌های استاندارد و طلا حساب به راحتی این فرصت را برای تجارت با اهرم1:400 فراهم می‌کند.

باحساب پلاتین جایی که ما ا نزدیک پویایی بازار را که دنبال می‌کنیم و انتخاب و اختیار را به سریع ترین و دقیق ترین روش به شما تحویل می دهیم استفاده از این پلتفرم مانند سایر انواع حساب آسان است همه موارد لازم برای تجارت حرفه‌ای را در بازارهای بین المللی در دست دارد.

حساب پلاتین

تجارت در بازارهای جهانی را شروع کنید