حرفه
Lotas Capital

حرفه

حرفه

حرفه

حرفه

در لوتاس کاپیتال ، شعار ما این است: کار با افراد مناسب برای هدف درست!

چشم انداز ما این است که با رشد تجارت خود ، تأثیرات مثبت اجتماعی خود را افزایش دهیم ، با هر مغزی که استخدام می کنیم پایداری و وفاداری شرکتی را تقویت کنیم و از همه مهمتر ایجاد اشتیاق و هیجان برای کاری که می کنیم. اگر می خواهید بخشی از تیم پویای ما باشید ، می توانید CV خود را برای فرصت های شغلی به آدرس [email protected] ارسال کنید یا می توانید با مشاهده موقعیت های آزاد از بخش زیر ، برنامه های خود را تنظیم کنید.

ارسال CV

تجارت در بازارهای جهانی را شروع کنید